Warehouse Management System

Ana Depo Yönetim Sistemi, sipariş modülü, depo ve envanter yönetimi, sipariş ve satın alma yönetimi, ticari şartlara göre otomatik yedek parça fiyatlandırma yapay zekası, otomatik sipariş ve dağıtım yapan yapay zeka ve beraberinde çeşitli entegrasyon imkanlarını da içinde barındıran kurumsal firmalar için hazırlanmış komple bir çözümdür.

Satış Yönetimi

SATIŞ SİPARİŞLERİ : Bayiden gelen e-siparişin otomatik girişi, Manuel sipariş girişi, Satış siparişlerinin izlenmesi. b2b OTOMATİK SİPARİŞ DAĞITIMI : b2b e-siparişlerin belirlenen parametrelere göre yapay zeka uygulaması ile otomatik karşılanması ve dağıtımı. b2b SATIŞ BACKORDER : Satış sipariş bakiyelerinin “BackOrder” sipariş ve malzeme seviyesinde takibi. OTOMATİK DEĞİŞKEN FİYATLANDIRMA : Bayi siparişlerinin dağıtımı esnasında önceden belirlenen parametre ve senaryolara göre satış fiyatının belirlenmesi. İRSALİYE İŞLEMLERİ : Cari hesap ile entegre irsaliye girişi, irsaliye kontrolü, irsaliye baskısı, seçilen irsaliyelerin faturalanması. PERAKENDE FATURALAMA : Parça yardım ekranı ile seçilen parçanın faturalanması, kesilen faturaların izlenmesi ve raporlanması, cari ile entegre risk kontrollü fatura. TOPTAN FATURALAMA ve e-fatura : Gelen satış siparişlerinin dağıtım neticesine göre faturalanması, yetkili bayilere e-fatura gönderilmesi.

Depo Yönetimi

AMBAR : Stokların ambarlara ayrılması, ambar içinde adres işlemleri. Ana ambar ve tali ambarların markaya göre veya bölgeye göre oluşturulması, ambarlar arası transfer, ambara göre rapor filtreleri. DEPO TOPLAMA : Gelen satış siparişlerinin ambar ve adrese göre toplanması.

Müşteri

Müşteri grubu, isim, sınırsız telefon ve adres, mail, web, banka bilgileri. CRM bilgileri; sektör, meslek, kişisel ağı, CRM grubu. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (CRM) : Müşterilerin aranması için arama planının hazırlanması ve satış anketleri. Aktivite grupları ve bağlı işlemler. Müşteri tercihlerinin takibi, anketler ve anket analizleri.

Rapor ve Analizler

SATIŞ RAPORLARI : Marka, Malzeme, Sipariş grubu, Üretici, Müşteri grubuna göre satış analizleri.. STOK – SATIŞ ANALİZLERİ : Malzeme araç tipi, malzeme tipi, aile kodu, sipariş grubu, üretici firma, imaj kodu, arıza kodu, sezon kodu, rekabet kodu, satış kategori seçeneklerine göre analiz imkanı.. STOK MALİYET RAPORLARI : Stok envanter raporu, Hareket Maliyet Raporu, Sipariş Grubuna göre stok maliyet listesi, Araç tipine göre stok maliyet listesi, Malzeme tipine göre stok maliyet listesi… STOK HAREKETLERİ : Her türlü stok giriş ve çıkış hareketlerinin evrak no, tarih, adet, tutar olarak izlenmesi. ANALİZLER : Günlük icmal, aylık icmal, fatura analizleri. Stok karlılık analizleri, Sipariş karşılama yüzdelerinin analizleri. ALTERNATİF YEDEK PARÇA – MALZEME KATALOĞU : Son derece detaylı malzeme tanımlama ve muadil parça ve miktarlı muadil takibi. SATINALMA YÖNETİMİ – SATINALMA SİPARİŞLERİ : Satınalma sipariş önerisinin aritmetik veya yönelen ortalama olarak hazırlanması, parça grupları bazında sipariş takibi. Safety Stock, Lead Time hesaplarına göre sipariş. SATINALMA PLANI : Satınalma siparişlerinin planı ve sipariş aşamalarının takibi SATINALMA BACKORDER : Satınalma sipariş bakiyelerinin “BackOrder” sipariş ve malzeme seviyesinde takibi. İTHALAT İŞLEMLERİ : Satınalma siparişinin gönderilmesi, sipariş adımlarının takibi ÇEKİ İŞLEMLERİ : Antrepo ya alınan satınalma siparişlerinin çeki işlemi ile parça parça veya komple stoğa alınması. İTHALAT MALİYETLERİ : İthalat esnasında oluşan her türlü maliyet (ek maliyetler) mevcut stok maliyetlerine eklenerek gerçek stok maliyeti oluşturulur. Bu nedenle kar-zarar raporlarınız doğru neticeyi verecektir.

Stok Yönetimi

MALZEME – YEDEK PARÇA KARTI : Parça no, adı, orjinal adı, üretici, araç tipi, imaj kodu, arıza kodu, sezon kodu, rekabet bilgileri, muadil malzemeler, satış kategorisi, depo adresi, alış & satış fiyatı, döviz cinsi, birim, paket miktarı, fon, GTIP, maliyet, temin yeri, kar %’si, ind. %’si, max. ve min. stok miktarı. FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ : XML veya Excel ile gelen fiyatların işlenmesi, parça gruplarına göre fiyat değişiklikleri. MALZEME-STOK ARAMA EKRANI : Parça koduna, organ koduna, araç tipine veya adına göre arama seçenekleri. Muadil parçaların izlenmesi. Satış fiyatlarını istenilen dövize çevrilmesi.

Finans

KASA : Gelir gider başlıklarının oluşturulması, tahsilat ve tediyelerin izlenmesi ve raporlanması. CARİ İŞLEMLERİ : Müşteri bilgileri ve müşteri grupları, borç alacak ve vadelere göre hareketlerin görülmesi, ekstre baskısı. RİSK VE DBS TAKİBİ : Carilere risk tutarının belirlenmesi ve doğrudan borçlandırma sistemine göre yapılan işlemler. BANKA : Müşteri banka bilgileri, banka – şube hesap detaylarının takibi. ÇEK – SENET : Müşteri çek – senet takibi. PERSONEL BİLGİLERİ : Personel performans takibi, ad soyad, maaş, kurslar, adres, telefon bilgileri. Personel işlem yetkilerinin verilmesi. MUHASEBE AKTARIMI – ENTEGRASYON : Muhasebe yazılımları için XML veri çıkışı.

b2b Fatura

Analyst kullanıcıları birbirlerine b2b fatura gönderip – alma imkanına sahiptir. Bu özellik kullanıcıyı gereksiz bir iş yükünden kurtarmasının beraberinde hatayı engeller, hız kazandırır.