Hem Ekonomik Hem de Eksiksiz

Service Management:Appointment management
Work order opening and work order form
DTC fault detection
Visual damage control form
Insurance damage report
Proforma invoice
Order spare parts
Buying processes
Part transfer from proforma to repair
Recommended actions depending on the reason for the vehicle's arrival
Determining labor price according to repair time
Vehicle delivery form
Invoice
Current and cash transactions
CRM & CSM (Satisfaction Management)
Service Management & Workshop Management

Satınalma yönetimi, Sipariş işlemleri, Satış yönetimi, Stok ve depo yönetimi, Servis bakım-onarım işlemleri, Müşteri ilişkileri yönetimi ve Finans işlemleri beraberinde çeşitli rapor ve analizleri içinde barındırmaktadır. Özel servislerin ihtiyaç duyacağı detayları içinde barındırmaktadır. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren servislerin kullanabileceği kurumsal yapıda ekonomik bir çözümdür..

Satış Yönetimi

İRSALİYE İŞLEMLERİ : Cari hesap ile entegre irsaliye girişi, irsaliye kontrolü, irsaliye baskısı, seçilen irsaliyelerin faturalanması. PERAKENDE FATURALAMA : Parça yardım ekranı ile seçilen parçanın faturalanması, kesilen faturaların izlenmesi ve raporlanması, cari ile entegre risk kontrollü fatura.

Müşteri

MÜŞTERİ KARTLARI : Müşteri grubu, isim, sınırsız telefon ve adres, mail, web, banka bilgileri. CRM bilgileri; sektör, meslek, kişisel ağı, CRM grubu.

Finans

KASA : Gelir gider başlıklarının oluşturulması, tahsilat ve tediyelerin izlenmesi ve raporlanması. CARİ İŞLEMLERİ : Müşteri bilgileri ve müşteri grupları, borç alacak ve vadelere göre hareketlerin görülmesi, ekstre baskısı. RİSK VE DBS TAKİBİ : Carilere risk tutarının belirlenmesi ve doğrudan borçlandırma sistemine göre yapılan işlemler. BANKA : Müşteri banka bilgileri, banka – şube hesap detaylarının takibi. ÇEK – SENET : Müşteri çek – senet takibi. PERSONEL BİLGİLERİ : Personel performans takibi, ad soyad, maaş, kurslar, adres, telefon bilgileri. Personel işlem yetkilerinin verilmesi. MUHASEBE AKTARIMI – ENTEGRASYON : Muhasebe yazılımları için XML veri çıkışı. FİNANS + CARİ RAPORLARI : Aylık Döviz Kur Değişimi, Döviz Hareketlerinin Excel Aktarımı,  KDV Raporu, Vadeye Göre Çek-Senet Stokları, Çek-Senet İcmali, Cari Hesap Ekstreleri, Cariye Göre Ödenmemiş Faturalar Listesi, Tarihler Arası Cari Hesap Hareketleri, Cari Hesap Özet Listesi, Cari Hesap Özet Listesi (Excel Çıkışları), Cari Hesap Borç Listesi (+ Excel Çıkışları), Cari Hesap Alacak Listesi (+Excel Çıkışları), Cari Hesap Risk Durumu, Cari Mutabakat Formu,  Adatlı Ödenmemiş Faturalar, Personele Göre Borç Listesi, Personele Göre Cari Hareket Listesi, Cari Hesap Ekstresi, Vadeye Göre Cari Hesap Ekstresi, Cariye Göre Ödenmemiş Faturalar, İki Tarih Arası Cari Hesap Hareketleri, Cari Hesap Özet Listesi, Cari Hesap Borç Listesi, Cari Hesap Alacak Listesi, Tarihe Göre Cari Hesap Listesi, Cari Hesap Risk Durumu, Adatlı Ödenmemiş Faturalar, Kur Değişimleri, Personele Göre Cari Hesap Hareketleri, İki Tarih Arası Kasa Hareketleri.

Stok ve Envanter

MALZEME – YEDEK PARÇA KARTI : Parça no, adı, orjinal adı, üretici, araç tipi, imaj kodu, arıza kodu, sezon kodu, aile kodu, rekabet bilgileri, muadil malzemeler, satış kategorisi, depo adresi, alış & satış fiyatı, döviz cinsi, birim, paket miktarı, fon, GTIP, maliyet, temin yeri, kar %’si, ind. %’si, max. ve min. stok miktarı, Satış kategorisi, Hedef Kat., Toplam Satışlardaki Payı, Üretilen araçlarda kullanıldığı miktarı, FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ : XML veya Excel ile gelen fiyatların işlenmesi, parça gruplarına göre fiyat değişiklikleri ve malzeme fiyat geçmişi. MALZEME-STOK ARAMA EKRANI : Parça koduna, organ koduna, araç tipine veya adına göre arama seçenekleri. Muadil parçaların izlenmesi. Satış fiyatlarını istenilen dövize çevrilmesi.

Satınalma

SATINALMA SİPARİŞLERİ : Satınalma sipariş önerisinin aritmetik veya yönelen ortalama olarak hazırlanması, parça grupları bazında sipariş takibi. Safety Stock, Lead Time hesaplarına göre sipariş.

Ambar, Depo Yönetimi

AMBAR : Stokların ambarlara ayrılması, ambar içinde adres işlemleri. Ana ambar ve tali ambarların markaya göre veya bölgeye göre oluşturulması, ambarlar arası transfer, ambara göre rapor filtreleri. DEPO TOPLAMA : Gelen satış siparişlerinin ambar ve adrese göre toplanması.

Rapor ve Analizler

Malzeme Satınalma Raporları ; İki Tarih Arası Fatura İcmali, Sipariş Dökümü,  Gelmeyen Sipariş Dökümü,  Genel Gelmeyen Sipariş Listesi, Karşılama Raporu, İptal Edilen B/O Listesi (Sipariş Bazında), İki Tarih Arası İptal Edilen B/O Listesi. Satış Sipariş Raporları ; Sipariş Baskısı, Toplama Listesi, Personel Sipariş Raporu,  Sipariş Karşılama Analizi, Satış Siparişleri Analizi, BackOrder Listesi, Stok Raporları ; Stok Envanter Raporu (Özet Stok Envanter Raporu), Stok Envanter Raporları, Tarih Arası Stok Hareketleri Maliyet Raporu, Sipariş Gurubuna Göre Stok Maliyet Listesi, Araç Tipine Göre Stok Maliyet Listesi, Malzeme Tipine  Göre Stok Maliyet Listesi, Malzeme Satış Raporları (Marka Tiplerine Göre Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Malzeme Tiplerine Göre Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Sipariş Gruplarına Göre Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Üretici Gruplarına  Göre Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Müşteri Gruplarına Göre Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Müşteri Gruplarına Göre Detaylı Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Müşteri Gruplarına Göre Detaylı Satıştan İadeler), Perakende Faturalar Listesi, Malzeme Faturalar Listesi, Çıkış Miktarına Göre Stok Analizi, Minimum Stok Seviyesinin Altına Düşen Malzemeler, Malzeme Hareket Analizi, Alternatif Malzeme Listesi, En Fazla Çıkışı Olan Malzemeler, Stok Miktarlarının Analizi, Aylık Malzeme Hareketleri,  Stok Miktarlarının TXT Çıkışı (BarCode), Malzeme Satış Fiyat Listesi, Barkod Etiketi Baskısı, Tarihler Arası Tashih Listesi, Tashih Fiş Baskısı. Servis Onarım Raporları ; Onarım Faturaları Listesi, Araç Giriş Raporu, Gelmeyen Araç Raporları, Günlük Transfer Fişleri Detay Raporu, Servis Garanti Analizi, Aylık Servis Analizi (Servis Faaliyet Analizi), Aylık Servis Analizi (Servis Onarım Analizi), Aylık Servis Analizi (Araç Tiplerine Göre Servise Giriş Analizi), Aylık Servis Analizi (Geliş Nedenlerine  Göre Servise Giriş Analizi), Aylık Servis Analizi (Personele  Göre Satılan İşçilik Tutar Analizi), Aylık Servis Analizleri (GRAFİK), Araç Giriş Listesi (Excel), Giriş Nedeni ve Tarihe Göre Araç Giriş Listesi (Excel), Bekleyen Onarım İcmali, Personel Performans Çizelgesi, Onarım Emri Baskısı, Onarım Bilgisi Basımı, Onarım Kontrol Formu, Onarım Kapanış Formu, Servisde Bekleyen Araçlar Listesi, Garantili Onarımlar Raporu,  Günlük Transfer Fişleri Dökümü, Onarıma Verilen Malzemeler Toplama Listesi, Uyarı Gelen Araçlar (ReCall) , Randevu Günlük Raporu, İki Tarih Arası Randevu Listesi, Eksik Malzeme Listesi, Servis Araç Listesi, Garanti Talep Raporu,  İki Tarih Arası Garanti Analizi, Onarım Çıkış Detayları Raporu.

Araç Tanımları

Marka, model, araç tipi, Şasi ve motor no, şanzıman tipi, trafik plakası, satış tarihi, radyo, kumanda, lastik, yakıt tipi, akü tipi, vs. bilgileri.

Randevu

Servis onarım talepleri için takvim görüntüsünde randevu girişi ve takibi.

Onarım Emri Açılışı

Servis onarım emri açılışı (iş emri), onarım emri baskısı ve onarım raporları.

Yedek Parça Girişi

Onarımdaki araçlara verilen parçaların kaydı, parça yardımı ile hızlı giriş, transfer fişi baskısı, Onarımdaki araçlara verilen malzemelerin depo toplama listeleri.

İşçilik Girişleri

Onarımı açılmış araçlara katalogdan veya harici işçiliklerin girişi. Onarım süresine ve saat ücretine bağlı olarak işçilik bedellerinin hesaplanması.

Onarım Emri Kapanışı

Servis onarım emri Marka yönergelerine ve ilgili mevzuatlara uygun olarak kapatılması, Müşteri nüshasının dubleks baskı opsiyonu ile yazdırılması.

Fatura

Kredili veya peşin olarak cari, kasa ve personel ile entegre onarım faturasının kesilmesi. Bir araca yapılan işlemlerin bir den fazla faturaya bölünmesi.

ODBII DTC Kodları Girişi ve OBDII Form Baskısı

Araç veya bir üniteye ait OBDII DTC kodlarının tanımlanması, ölçüm değerlerinin konuya göre aktarımı, görsel takibi ve görsel OBDII form baskısı.

Onarım Zamanları Kataloğu

İşçilik kodları, arıza kodları ve açıklamalar, işçilik zamanları ve onarım tiplerine göre saat ücretleri ve raporlar.

Diagnostik OBDII – DTC Kod Girişi

Araç ölçüm sonuçlarının girişi. Karbon vs. gaz ölçümleri, motor ölçüm değerlerinin takibi. Not: Belirtilen özellikler kullanmakta olduğunuz yazılımlara, yazılımların sürümlerine ve kullanıcılara göre farklılık içerebilir.