Güvenlik Yetkilendirme sistemi ile işlem sınırlaması, Kullanıcıya özel indirim yetkisi, Önemli işlemlerde kullanıcı takibi, Hatalı işlem uyarı sistemi,Ambar bazında işlem ve izleme yetkisi,

Depo-Ana ambar-tali ambar sistemi, Ambar bazlı fiyatlandırma, Alternatif malzeme takibi, Stok satış kategori sistemi, Satış fiyat formüllerinin oluşturulması.

Sipariş – Aritmetik – geometrik sipariş öneri sistemi, DBS – Risk kontrollü dağıtım, Otomatik sipariş dağıtım sistemi, Lead time – Safety stock hesap sistemi, Sipariş tutarına göre, müşteriye göre, parça tipine göre fiyatlandırma sistemi.

Stok Yönetimi Müşteri Ekranı
Stok Yönetimi Alternatif Parçalar

Satış Yönetimi

SATIŞ SİPARİŞLERİ ve e-sipariş : Bayiden gelen e-siparişin otomatik girişi, Manuel sipariş girişi, Satış siparişlerinin izlenmesi. İRSALİYE İŞLEMLERİ : Cari hesap ile entegre irsaliye girişi, irsaliye kontrolü, irsaliye baskısı, seçilen irsaliyelerin faturalanması. PERAKENDE FATURALAMA : Parça yardım ekranı ile seçilen parçanın faturalanması, kesilen faturaların izlenmesi ve raporlanması, cari ile entegre risk kontrollü fatura. TOPTAN FATURALAMA ve b2b fatura : Gelen satış siparişlerinin dağıtım neticesine göre faturalanması, yetkili bayilere e-fatura gönderilmesi.

b2b Fatura

Analyst yazılımları birbirlerine b2b fatura gönderip – alma imkanına sahiptir. Bu özellik kullanıcıyı gereksiz bir iş yükünden kurtarmakta beraberinde giriş hataları engellenir, hız kazandırır.

Müşteri

Müşteri grubu, isim, sınırsız telefon ve adres, mail, web, banka bilgileri. CRM bilgileri; sektör, meslek, kişisel ağı, CRM grubu.

Müşteri İlişkileri

Müşterilerin aranması için arama planının hazırlanması ve satış anketleri. Aktivite grupları ve bağlı işlemler. Müşteri tercihlerinin takibi, anketler ve anket analizleri.

Finans

KASA : Gelir gider başlıklarının oluşturulması, tahsilat ve tediyelerin izlenmesi ve raporlanması. CARİ İŞLEMLERİ : Müşteri bilgileri ve müşteri grupları, borç alacak ve vadelere göre hareketlerin görülmesi, ekstre baskısı. RİSK VE DBS TAKİBİ : Carilere risk tutarının belirlenmesi ve doğrudan borçlandırma sistemine göre yapılan işlemler. BANKA : Müşteri banka bilgileri, banka – şube hesap detaylarının takibi. ÇEK – SENET : Müşteri çek – senet takibi. PERSONEL BİLGİLERİ : Personel performans takibi, ad soyad, maaş, kurslar, adres, telefon bilgileri. Personel işlem yetkilerinin verilmesi. MUHASEBE AKTARIMI – ENTEGRASYON : Muhasebe yazılımları için XML veri çıkışı. FİNANS + CARİ RAPORLARI : Aylık Döviz Kur Değişimi, Döviz Hareketlerinin Excel Aktarımı,  KDV Raporu, Vadeye Göre Çek-Senet Stokları, Çek-Senet İcmali, Cari Hesap Ekstreleri, Cariye Göre Ödenmemiş Faturalar Listesi, Tarihler Arası Cari Hesap Hareketleri, Cari Hesap Özet Listesi, Cari Hesap Özet Listesi (Excel Çıkışları), Cari Hesap Borç Listesi (+ Excel Çıkışları), Cari Hesap Alacak Listesi (+Excel Çıkışları), Cari Hesap Risk Durumu, Cari Mutabakat Formu,  Adatlı Ödenmemiş Faturalar, Personele Göre Borç Listesi, Personele Göre Cari Hareket Listesi, Cari Hesap Ekstresi, Vadeye Göre Cari Hesap Ekstresi, Cariye Göre Ödenmemiş Faturalar, İki Tarih Arası Cari Hesap Hareketleri, Cari Hesap Özet Listesi, Cari Hesap Borç Listesi, Cari Hesap Alacak Listesi, Tarihe Göre Cari Hesap Listesi, Cari Hesap Risk Durumu, Adatlı Ödenmemiş Faturalar, Kur Değişimleri, Personele Göre Cari Hesap Hareketleri, İki Tarih Arası Kasa Hareketleri.

Stok ve Envanter Yönetimi

MALZEME – YEDEK PARÇA KARTI : Parça no, adı, orjinal adı, üretici, araç tipi, imaj kodu, arıza kodu, sezon kodu, aile kodu, rekabet bilgileri, muadil malzemeler, satış kategorisi, depo adresi, alış & satış fiyatı, döviz cinsi, birim, paket miktarı, fon, GTIP, maliyet, temin yeri, kar %’si, ind. %’si, max. ve min. stok miktarı, Satış kategorisi, Hedef Kat., Toplam Satışlardaki Payı, Üretilen araçlarda kullanıldığı miktarı, FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ : XML veya Excel ile gelen fiyatların işlenmesi, parça gruplarına göre fiyat değişiklikleri ve malzeme fiyat geçmişi. MALZEME-STOK ARAMA EKRANI : Parça koduna, organ koduna, araç tipine veya adına göre arama seçenekleri. Muadil parçaların izlenmesi. Satış fiyatlarını istenilen dövize çevrilmesi.

Satınalma

Satınalma sipariş önerisinin aritmetik veya yönelen ortalama olarak hazırlanması, parça grupları bazında sipariş takibi. Safety Stock, Lead Time hesaplarına göre sipariş. SATINALMA PLANI : Satınalma siparişlerinin planı ve sipariş aşamalarının takibi SATINALMA BACKORDER : Satınalma sipariş bakiyelerinin “BackOrder” sipariş ve malzeme seviyesinde takibi. MALZEME SATIN ALMA RAPORLARI :    İki Tarih Arası Fatura İcmali, Sipariş Dökümü, Gelmeyen Sipariş Dökümü, Genel Gelmeyen Sipariş Listesi, Karşılama Raporu, İptal Edilen B/O Listesi (Sipariş Bazında), İki Tarih Arası İptal Edilen B/O Listesi.

Ambar ve Depo Yönetimi

Stokların ambarlara ayrılması, ambar içinde adres işlemleri. Ana ambar ve tali ambarların markaya göre veya bölgeye göre oluşturulması, ambarlar arası transfer, ambara göre rapor filtreleri. DEPO TOPLAMA : Gelen satış siparişlerinin ambar ve adrese göre toplanması.

Rapor ve Analizler

Malzeme Satınalma Raporları ; İki Tarih Arası Fatura İcmali, Sipariş Dökümü,  Gelmeyen Sipariş Dökümü,  Genel Gelmeyen Sipariş Listesi, Karşılama Raporu, İptal Edilen B/O Listesi (Sipariş Bazında), İki Tarih Arası İptal Edilen B/O Listesi.Satış Sipariş Raporları ; Sipariş Baskısı, Toplama Listesi, Personel Sipariş Raporu,  Sipariş Karşılama Analizi, Satış Siparişleri Analizi, BackOrder Listesi,Stok Raporları ; Stok Envanter Raporu (Özet Stok Envanter Raporu), Stok Envanter Raporları, Tarih Arası Stok Hareketleri Maliyet Raporu, Sipariş Gurubuna Göre Stok Maliyet Listesi, Araç Tipine Göre Stok Maliyet Listesi, Malzeme Tipine  Göre Stok Maliyet Listesi, Malzeme Satış Raporları (Marka Tiplerine Göre Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Malzeme Tiplerine Göre Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Sipariş Gruplarına Göre Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Üretici Gruplarına  Göre Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Müşteri Gruplarına Göre Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Müşteri Gruplarına Göre Detaylı Satışlar), Malzeme Satış Raporları (Müşteri Gruplarına Göre Detaylı Satıştan İadeler), Perakende Faturalar Listesi, Malzeme Faturalar Listesi, Çıkış Miktarına Göre Stok Analizi, Minimum Stok Seviyesinin Altına Düşen Malzemeler, Malzeme Hareket Analizi, Alternatif Malzeme Listesi, En Fazla Çıkışı Olan Malzemeler, Stok Miktarlarının Analizi, Aylık Malzeme Hareketleri,  Stok Miktarlarının TXT Çıkışı (BarCode), Malzeme Satış Fiyat Listesi, Barkod Etiketi Baskısı, Tarihler Arası Tashih Listesi, Tashih Fiş Baskısı.Not: Belirtilen özellikler kullanmakta olduğunuz yazılımlara, yazılımların sürümlerine ve kullanıcılara göre farklılık içerebilir.